Stowarzyszenie PROGRES istnieje od maja 2009 r. Jego misją jest kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w społeczności. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z LFOŚN, Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Stowarzyszeniem Pomocy Szansa oraz stow. CAL i Stow. Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP – pod kątem wsparcia merytorycznego. Posiada doświadczenie w realizacji działań z szeroka grupą odbiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej, animacji. Stowarzyszeniem kieruje Karolina Koguciuk. W projekcie koordynować będzie działania na terenie województwa lubelskiego, która obecnie realizuje również projekt „Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny”, współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
http://www.desant-animacyjny.pl/

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży od lat skutecznie animuje społeczność lokalną. Prowadzi studio wokalne dla młodzieży, Zespół Pieśni i Tańca, Pracownię wychowania artystycznego, kilka zespołów muzycznych, warsztaty artystyczne. W województwie podlaskim będzie współpracował przy animacji Klubu Wolontariusza, pomoże zorganizować obóz edukacyjny.
http://rok.4lomza.pl/,
http://www.naszakultura.pl/,
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003161133172&fref=ts

GOK w Rudzie-Hucie
specjalizuje się w animacji społecznej środowisk wiejskich i mniejszych miast. Zrealizował projekty EFS Akademia Folkloru i Oko na Wyżynę. Organizuje warsztaty muzyczne, artystyczne, prowadzi zespoły pieśni i teatr. Podczas Projektu współpracował będzie przy rekrutacji uczestników szkolenia, organizacji obozu edukacyjnego i animacji Klubu Wolontariusza. Udostępni również pomieszczenia na spotkania Klubu Wolontariusza w województwie lubelskim.
http://www.gok-rudahuta.pl/ ,
http://www.facebook.com/pages/GOK-Ruda-Huta/305690669492958?fref=ts