Zdalne nauczanie stało się wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W początkowym etapie zapanował chaos. Nauczyciele mieli problem z wyborem narzędzi. Uczniowie czuli się zagubieni, gdyż szkoły pracowały na różnych platformach podczas różnych zajęć. Naprzeciw tym problemom wyszły firmy Microsoft oraz Google.

Udostępniły bezpłatnie platformy, na których szkoły mogą się zarejestrować, założyć uczniom konta, prowadzić zajęcia, publikować zadania oraz testy. Uczniowie nie muszą już zakładać kilku kont na różnych portalach, mogą korzystać z lekcji prowadzonych online. Mają tam swoje klasy, przedmioty, co zapewne ułatwia ten trudny czas edukacji zdalnej.

Która platforma jest lepsza? G-Suite zaproponowana przez Google, czy MS Teams przekazana do użytku przez Microsoft? Nie odpowiemy na to pytanie. Każda szkoła musiała samodzielnie podjąć tę decyzję, możemy jednak ułatwić Państwu korzystanie z nich. Specjalnie dla Państwa nasi specjaliści opracowali krótkie przewodniki po obu platformach.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Przewodnik po G-Suite

Przewodnik po Microsoft Teams

 

fot. www.pixabay.com