„Akademia młodzieżowa – gra w życie” powstała w odpowiedzi na brak zajęć dodatkowych dla młodzieży, na których uczono by jak włączać się w życie społeczności lokalnej, pomagać w rozwoju regionu i podejmować działania społeczne. Najniższy odsetek wolontariuszy jest wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Dlatego też pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mieli młodzi ludzie, których los nie obdarował dobrym dostępem do dóbr materialnych, edukacji czy dóbr kultury. Mamy nadzieję, że nasze działania, poprzez włączanie młodzieży do społeczności i pobudzanie jej aktywności, zredukują wykluczenie społeczne naszych uczestników i uczestniczek projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Progres z Lublina, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie Hucie oraz Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Koordynatorką z ramienia Fundacji Pro Edu jest Ilona Baczewska.
Podstawowym wsparciem objętych zostanie 40 beneficjentów i beneficjentek z województwa podlaskiego i lubelskiego (20 os./ województwo). W projekcie weźmie udział również 10 wolontariuszy i wolontariuszek. Beneficjentami pośrednimi jest również społeczność lokalna (min. 40 osób) oraz organizacje pozarządowe z terenu obu województw.
Tytułowa Gra w życie odbywać się będzie w trakcie dwutygodniowego obozu, tak więc młodzież będzie miała zafundowany wypoczynek na jednej z baz harcerskich w terminie 08.07.2013 r. – 22.07.2013 r. Działania, czyli poszczególne etapy naszej Gry, mają być pewną niespodzianką dla uczestników i uczestniczek dlatego będziemy je ujawniać sukcesywnie, w trakcie trwania projektu.
Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja. Zgłoszenia do projektu rejestrujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy.

Formularz Zgłoszeniowy