Nasza Fundacja jest organizacją młodą, jednak posiada doświadczoną kadrę. Prezesem fundacji jest Roman Szmyt, działający w sektorze pozarządowym od prawie 20 lat. Pomysł na Fundację Pro Edu zrodził się w wyniku zapotrzebowania na edukację pozaszkolną (nieformalną) przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz zapału do intensywniejszej pracy osób, które codziennie w życiu zawodowym stykają się z problemem wykluczenia społecznego pracując w jednej z łomżyńskich szkół. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom i zapałowi do pracy można będzie skuteczniej włączać młodych ludzi do społeczności i przygotowywać ich na wyzwania współczesności. Jesteśmy świadomi tego, że nie uda nam się zmienić systemu edukacji formalnej z dnia na dzień, dlatego zaczynamy od edukacji pozaszkolnej.

Zależny nam na tym, by młodzi ludzie, niezależnie od ich pochodzenia, statusu materialnego, bagażu doświadczeń, widzieli swoją przyszłość w jasnych barwach. Stawiamy na wzbudzanie w nich kreatywności, odkrywanie i rozwój talentów, aktywność społeczną i samodzielne myślenie. Poza bieżącymi działaniami fundacji postaramy się opisywać część działań, jakie popieramy, nowinki ze świata edukacji oraz metody, teorie i narzędzia na jakie, naszym zdaniem, warto zwrócić uwagę. Mamy nadzieję, że dzięki temu zainspirujemy osoby pracujące z młodzieżą do pokazywania im świata na różne sposoby, eksperymentowania w edukacji, podejmowania nowych wyzwań.

Misją Fundacji Pro Edu jest wspieranie edukacji a także rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego oraz aktywizacji społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Statut Fundacji

Zaczynamy naszą przygodę od dużego wyzwania – realizacji Projektu „Akademia młodzieżowa –gra w życie” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii Europejskiej. Projekt został napisany i będzie realizowany w partnerstwie z lubelskim Stowarzyszeniem Progres, dzięki czemu uda się nim objąć większą liczbę młodzieży. Pozyskaliśmy również partnerów takich jak Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Wszystkim partnerom dziękujemy za zaufanie i wsparcie. Więcej o projekcie dowiecie się ze strony

www.gra.fundacjaproedu.pl

Trzymajcie za nas kciuki!