Wolontariusze Fundacji Pro Edu z Łomży są na etapie diagnozy potrzeb młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zaplanowano realizację warsztatów m.in. z decoupage, zajęć z języka angielskiego, zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych i spotkania z psychologiem. Weryfikacja nastąpi po etapie diagnozy. Chętnych zapraszamy do współpracy. Kontakt przez fb bądź z koordynatorką wolontariatu Iloną Baczewską pod numerem tel. 660 446 877.