Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z realizacją projektu Fundacja Pro Edu zakupi sprzęt wymieniony w zapytaniu ofertowym nr 1. Plik znajduje się w zakładce “do pobrania”. Oferty należy składać do 12 kwietnia 2013 r. w biurze projektu, bądź też mailowo na adres gra.koordynacja@fundacjaproedu.pl . Oferty wysłane drogą pocztową będą brane pod uwagę, o ile data nadania będzie nie późniejsza niż końcowy termin składania ofert i dotrą do Biura Projektu do dnia 15 kwietnia 2013 r.