Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Uwaga!

Wiadomo już, kto będzie odpowiadał za wdrażanie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Rolę tę pełnić będzie Fundacja im. S. Batorego, z którą niebawem ma podpisać umowę Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/853524.html