Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny

Zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Progres prowadzi rekrutację do projektu Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny, który ma na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w  i organizacji pozarządowych w życiu społecznym. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa cykle warsztatów – dla województw lubelskiego i podlaskiego oraz podkarpackiego. Szczegóły znajdziecie na stronie http://www.desant-animacyjny.pl/

W sprawie rekrutacji osób z województwa podlaskiego po szczegóły można zwracać się również do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy pisząc na adres sweirp@praca.org.pl

Serdecznie Zapraszamy do udziału!