Wolontariusze łomżyńscy założyli grupę Capoeira. Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne zajęcia w każdy poniedziałek i środę o godz. 18.00. Sali użycza nam Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Więcej