Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny

Zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Progres prowadzi rekrutację do projektu Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny, który ma na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w  i organizacji pozarządowych w życiu społecznym. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa cykle warsztatów – dla województw lubelskiego i podlaskiego oraz podkarpackiego. Szczegóły znajdziecie na stronie...

Więcej