content top

Zdalne nauczanie – przewodniki po G-Suite i MS Teams

Zdalne nauczanie – przewodniki po G-Suite i MS Teams

Zdalne nauczanie stało się wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W początkowym etapie zapanował chaos. Nauczyciele mieli problem z wyborem narzędzi. Uczniowie czuli się zagubieni, gdyż szkoły pracowały na różnych platformach podczas różnych zajęć. Naprzeciw tym problemom wyszły firmy Microsoft oraz Google. Udostępniły bezpłatnie platformy, na których szkoły mogą się zarejestrować, założyć uczniom...

Więcej

O nas

O nas

Nasza Fundacja jest organizacją młodą, jednak posiada doświadczoną kadrę. Prezesem fundacji jest Roman Szmyt, działający w sektorze pozarządowym od prawie 20 lat. Pomysł na Fundację Pro Edu zrodził się w wyniku zapotrzebowania na edukację pozaszkolną (nieformalną) przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz zapału do intensywniejszej pracy osób, które codziennie w życiu zawodowym stykają się z problemem wykluczenia...

Więcej

Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny

Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny

Zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Progres prowadzi rekrutację do projektu Akademia Partycypacji Społecznej – Desant Animacyjny, który ma na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w  i organizacji pozarządowych w życiu społecznym. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa cykle warsztatów – dla województw lubelskiego i podlaskiego oraz podkarpackiego. Szczegóły znajdziecie na stronie...

Więcej
content top